OM OSS

Allt utom standard
är standard för oss.

Med andra ord, så kan vi erbjuda lite mer än andra fönstersnickerier. Visst, vi tillverkar fönster och fönsterdörrar, men inte vilka som helst. Hos oss kan du räkna med att få precis de fönster och fönsterdörrar som du vill ha. Oavsett hur dina önskemål ser ut – om det handlar om fönster till ett sekelskifteshus eller ett modernt fönster i ett nybyggt hus – kan vi tillverka och leverera just de fönster som passar för ditt ändamål.

Vår skräddarsydda tillverkning av fönster och fönsterdörrar sker med moderna maskiner i samklang med traditionellt hantverk. Du kan välja mellan en lång rad profiler som speglar olika tidsepoker, allt från samtida till sekelskifte eller ännu äldre. Vi har en strävan att alltid göra rätt från början så att den bästa kvaliteten och känslan ska uppnås. Vårt miljötänkande ingår som en naturlig del av vårt arbete och speglar såväl arbetsmiljö som yttre miljö samt att vi alltid ska lämna minsta möjliga spår av miljöpåverkan.

Hos oss finns en drivkraft att bli ännu bättre på det vi gör och att alltid vara en bra samarbetspartner. För att lyckas med det är vi ständigt på jakt efter nya spännande fönsterlösningar. Eftersom vi är flexibla och effektiva i vårt arbete och visar på ett stort personligt engagemang bidrar det också till att specialanpassade fönster inte behöver kosta mer än vanligt.

För varje sålt
fönster planterar
vi ett nytt träd.

Våra skräddarsydda träfönster är inte bara långlivade, de är uteslutande tillverkade av virke från svenska skogar där miljö och naturvärden är skyddade av lagar. Genom vårt stöd till Vi-skogen vill vi bidra till att fler länder får ett sunt skogsbruk, som hjälper till att bekämpa klimathot och fattigdom.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom
När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Läs mer om Vi-skogen.

Loading...