BOLINDER STRAND – KALLHÄLL

Bevara den svenska industrihistorien.

Vid Bolinder Strand, som är känd för sitt vackra läge intill Mälarfjärden, fick vi uppdraget av JM att byta ut fönstren i en K-märkt fabriksbyggnad. Uppdraget gick ut på att bevara det som idag räknas som den svenska industrihistorien och sätta in 1+1 utåtgående fönster med samma utseende som de tidigare.