VÅR HISTORIA

Allt utom standard
är standard för oss.

I över ett halvt sekel har vi producerat ett förstklassigt fönsterhantverk i trä till en mängd olika projekt över hela Sverige.

Om du vill ha ett förstklassigt fönsterhantverk i trä är du varmt välkommen. Vi på Wimmerby Fönstersnickerier är till hundra procent experter på fönster och fönsterdörrar i gedigen träkvalitet. Vår produktion är så flexibel och har så hög kapacitet att vi klarar stora volymer av helt skräddarsydda fönstermodeller och storlekar.

Sveriges första och enda auktoriserade fönsterfabrik
Tillsammans med Auktoriserat Fönsterunderhåll har vi drivit ett pilotprojekt gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet i fönsterbranschen. Detta gör att vi nu är Sveriges första och enda auktoriserade fönsterfabrik. En garanti för att våra fönster är de bästa man kan hitta på marknaden. Läs mer.

Vi på Wimmerby Fönstersnickerier har lång erfarenhet av att jobba med fönsterentreprenörer, byggare, fastighetsägare, förvaltare samt arkitekter och konsulter. Vi hjälper även privatpersoner som uppskattar och premierar högsta kvalitet och hantverkskunnande.

Vår miljöpolicy
Den utgår från att vi ska bedriva vår verksamhet på ett sätt som som ger oss möjlighet att värna om vattnet och luften vilka är en förutsättning för allas vår fortlevnad och utveckling. Läs mer.

För 51 år sedan – 1969 – startade Tore Isberg Wimmerby Fönstersnickerier och vi har sedan dess funnits i samma lokaler Tore byggde på Södra industrigatan i Vimmerby. Södra industrigatan är idag ett dynamiskt industriområde, men på den tiden var vi först på plan.

Idag drivs och ägs Wimmerby Fönstersnickerier av Fabrikör Mikael Fridh.

Mats Klingström

Välkommen att kontakta Mats så får du
veta mer hur vi kan hjälpa dig.

Peter Sidenbäck

Välkommen att kontakta Peter så får du
veta mer hur vi kan hjälpa dig.

För varje sålt
fönster planterar
vi ett nytt träd.

Våra skräddarsydda träfönster är inte bara långlivade, de är uteslutande tillverkade av virke från svenska skogar där miljö och naturvärden är skyddade av lagar. Genom vårt stöd till Vi-skogen vill vi bidra till att fler länder får ett sunt skogsbruk, som hjälper till att bekämpa klimathot och fattigdom.

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur fattigdom
När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Träd gör att livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet. Träd skyddar mot erosion och brännande sol. Träd ger frukter, näring och mat på borden. Träd används som byggmaterial och skapar nya försörjningsmöjligheter. De förändrar även djupt rotade samhällsstrukturer och bidrar till ett mer jämställt samhälle.

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen och som under många år levt med dess förödande effekter för både människor och natur.

Loading...