MISSIONSHUS – GRILLBY

Viktigt att behålla det gamla uttrycket.

Missionshuset i Grillby är från slutet av 1800-talet och vårt uppdrag gick även här ut på att behålla det gamla uttrycket. Skillnaden med det här projektet jämfört med andra är att det krävdes en hel del handarbete i form av specialframtagna fönsterspröjsar.